Cmentarz Komunalny Stalowa Wola

cmentarz stalowa wola

Spis treści

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest miejscem spoczynku dla osób, które odeszły z tego świata. Ta nekropolia pełni ważną rolę dla lokalnej społeczności, będąc świadkiem historii i miejscem upamiętnienia tych, którzy odeszli. Na stronie internetowej możesz skorzystać z wyszukiwarki grobów oraz zapoznać się z rejestrem osób pochowanych. Ponadto dostępne są informacje na temat usług cmentarnych, organizacji pochówków oraz ceremoni pogrzebowych i uroczystości upamiętniających.

Kluczowe wnioski

  • Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności.
  • Na stronie internetowej dostępne są narzędzia do wyszukiwania grobów i rejestru osób pochowanych.
  • Cmentarz oferuje kompleksowe usługi cmentarne, w tym organizację pochówków i ceremonii pogrzebowych.
  • Nekropolia jest miejscem upamiętnienia i oddawania czci tym, którzy odeszli.
  • Strona internetowa cmentarza zapewnia wyczerpujące informacje dla odwiedzających.

Historia i Lokalizacja Cmentarza

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli powstał w latach 60. XX wieku i jest zlokalizowany przy ulicy Ofiar Katynia 59A, 37-450 Stalowa Wola. Nekropolia ta znajduje się w dogodnej lokalizacji, w bliskiej odległości od centrum miasta. Na stronie internetowej dostępna jest dokładna mapa cmentarza, ułatwiająca odnalezienie konkretnych grobów.

Początki historii cmentarza sięgają lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to władze miasta Stalowej Woli podjęły decyzję o utworzeniu nowej nekropolii, aby zapewnić godne miejsce spoczynku dla mieszkańców. Cmentarz szybko stał się istotnym elementem lokalnej społeczności, pełniąc ważną funkcję zarówno praktyczną, jak i symboliczną.

Położenie cmentarza przy ulicy Ofiar Katynia zapewnia łatwą dostępność dla odwiedzających. Bliskość centrum miasta czyni go miejscem, do którego łatwo trafić i które jest dobrze znane mieszkańcom Stalowej Woli. Dostępność mapy cmentarza na stronie internetowej ułatwia orientację i pozwala na szybkie odnalezienie konkretnych grobów.

Wyszukiwarka Grobów i Rejestr Osób Pochowanych

Strona internetowa Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli oferuje praktyczną wyszukiwarkę grobów, która umożliwia łatwe odnalezienie miejsc spoczynku bliskich osób. Dzięki tej funkcji, możesz bez problemu zlokalizować grób, który szukasz. Ponadto, na stronie dostępny jest rejestr osób pochowanych na tej nekropolii. Jest to cenna usługa, która pozwala uzyskać informacje na temat osób spoczywających na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Obsługą wyszukiwarki grobów oraz rejestru osób pochowanych zajmuje się firma Memento Sp. z o.o. Pod numerami telefonu 15 842 03 81 oraz 606 762 685 możesz uzyskać wszelkie potrzebne informacje i pomoc w korzystaniu z tych funkcji.

Usługi Cmentarne i Organizacja Pochówków

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli oferuje usługi cmentarne obejmujące organizację tradycyjnych oraz urnowych pochówków, grobowców rodzinnych, a także ekshumacje. Odpowiednie rezerwacje miejsc na tej nekropolii mogą być dokonywane za pośrednictwem pracowników cmentarza.

Szczegółowe informacje na temat cennika oraz regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli dostępne są pod numerem telefonu 15 644-44-44 lub adresem e-mail [email protected]. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania wszelkich potrzebnych informacji dotyczących organizacji pochówków i innych usług cmentarnych.

Usługa Cena
Tradycyjny pochówek 2500 zł
Pochówek urnowy 1800 zł
Rezerwacja miejsca na cmentarzu 500 zł
Ekshumacja 1200 zł

Ceremonie Pogrzebowe i Uroczystości Upamiętniające

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest miejscem, gdzie odbywają się ceremonie pogrzebowe i uroczystości upamiętniające. Dostępne są usługi transportu zmarłych, a także kaplica przedpogrzebowa. Na terenie nekropolii organizowane są również wydarzenia, takie jak dni pamięci i różne formy upamiętnienia osób, które spoczywają na tym cmentarzu.

Ceremonie pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli mają szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności. Kondukty pogrzebowe prowadzą zmarłych na miejsce ich ostatniego spoczynku, a domy pogrzebowe zapewniają kompleksową obsługę podczas tych ważnych wydarzeń.

Poza tradycyjnymi ceremoniami pogrzebowymi, Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest także areną wydarzeń upamiętniających. Odbywają się tu dni pamięci, podczas których rodziny i bliscy mogą wspólnie oddać hołd swoim bliskim. Są to niezwykle ważne chwile, pełne wzruszeń i wspomnień.

Usługa Opis
Ceremonie pogrzebowe Organizacja tradycyjnych i urnowych pochówków, w tym kondukty żałobne.
Transport zmarłych Zapewnienie profesjonalnego transportu zmarłych na miejsce pochówku.
Kaplica przedpogrzebowa Dostępna na terenie cmentarza kaplica umożliwia przeprowadzenie wybranych części ceremonii pogrzebowej.
Wydarzenia upamiętniające Organizacja dni pamięci i innych uroczystości dla uczczenia pamięci osób spoczywających na cmentarzu.

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest miejscem, gdzie odbywają się ważne ceremonie pogrzebowe i uroczystości upamiętniające. Dzięki profesjonalnej organizacji i dostępnej infrastrukturze, nekropolia ta pełni kluczową rolę w życiu lokalnej społeczności.

cmentarz stalowa wola

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest jedną z ważniejszych nekropolii w mieście. Znajduje się on przy ulicy Ofiar Katynia 59A, 37-450 Stalowa Wola. Wszelkie informacje na temat cmentarza stalowa wola można uzyskać pod numerem telefonu 15 644-44-44 lub adresem e-mail [email protected].

Nekropolia ta pełni istotną rolę dla lokalnej społeczności, zapewniając godne miejsce spoczynku dla tych, którzy odeszli. Odwiedzający cmentarz stalowa wola mogą skorzystać z szeregu usług, w tym organizacji tradycyjnych i urnowych pochówków, a także upamiętniania swoich bliskich.

Dzięki przejrzystej stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli, klienci mogą łatwo odnaleźć informacje na temat historii, lokalizacji i infrastruktury nekropolii. Dostępna jest również wyszukiwarka grobów oraz rejestr osób pochowanych, ułatwiając odnalezienie miejsc spoczynku bliskich osób.

Niezależnie od potrzeb, Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli oferuje kompleksowe usługi, zapewniając godne pożegnanie i upamiętnienie tych, którzy odeszli. Dzięki zaangażowanemu zarządowi oraz dbałości o infrastrukturę i bezpieczeństwo, nekropolia ta pozostaje ważnym miejscem dla mieszkańców miasta.

Opieka nad Grobami i Infrastruktura Cmentarna

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli zapewnia kompleksową opiekę nad grobami, w tym konserwację zabytkowych nagrobków. Na terenie nekropolii dbana jest również flora cmentarna, a cały obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym. Działania te mają na celu utrzymanie należytego stanu i godnego wyglądu całej infrastruktury cmentarnej.

Zespół cmentarza regularnie przeprowadza prace pielęgnacyjne na grobach, dbając o ich estetyczny wygląd. Szczególną uwagę poświęca się konserwacji zabytkowych nagrobków, które stanowią niezwykłe dziedzictwo kulturowe. Oprócz tego, na terenie cmentarza utrzymywana jest bogata roślinność, tworząc piękną, spokojną atmosferę dla odwiedzających.

Aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających, cały teren nekropolii jest stale monitorowany. Regularnie przeprowadzane są inspekcje infrastruktury, a wszelkie nieprawidłowości są niezwłocznie usuwane. Te działania mają na celu stworzenie godnego i bezpiecznego miejsca pamięci dla wszystkich, którzy pragną odwiedzić groby swoich bliskich.

Podsumowując, Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli przykłada dużą wagę do opieki nad grobami, konserwacji zabytkowych nagrobków, pielęgnowania flory cmentarnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym. Dzięki tym kompleksowym działaniom, cmentarz prezentuje się w godny i zadbany sposób, stanowiąc ważne miejsce pamięci dla lokalnej społeczności.

Archiwum i Historia Nekropolii

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli posiada bogate archiwum, w którym gromadzone są cenne informacje na temat historii tej nekropolii. Dokumentacja zgromadzona w tym archiwum stanowi bezcenne źródło wiedzy na temat losów osób, które spoczywają na tym cmentarzu, a także o rozwoju samej Stalowa Wola na przestrzeni lat.

Informacje zawarte w archiwum cmentarza mogą być udostępniane zainteresowanym osobom, oferując im możliwość poznania historii i tradycji, które kształtowały historię cmentarza w Stalowa Wola. Dzięki temu archiwum, odwiedzający mogą głębiej zrozumieć znaczenie i rolę, jaką pełni ta nekropolia dla lokalnej społeczności.

Przechowywane dokumenty Zakres chronologiczny
Metryki pochówków Od lat 60. XX wieku
Plany i mapy cmentarza Od momentu założenia nekropolii
Dokumentacja remontów i konserwacji Ostatnie 30 lat
Kroniki wydarzeń i uroczystości Od lat 70. XX wieku

Bogactwo informacji zgromadzonych w archiwum cmentarza w Stalowa Wola stanowi bezcenne źródło wiedzy o przeszłości tej nekropolii i społeczności, która ją tworzy. Dzięki temu cmentarz nie jest jedynie miejscem spoczynku, ale także żywą historią, którą można odkrywać i pielęgnować.

Wniosek

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest miejscem ważnym dla lokalnej społeczności, pełniącym funkcje zarówno praktyczne, jak i symboliczne. Strona internetowa nekropolii dostarcza kompleksowych informacji na temat usług cmentarnych, organizacji pochówków, ceremoni pogrzebowych, a także historii i infrastruktury całego obiektu. Dzięki dostępnej wyszukiwarce grobów oraz rejestrowi osób pochowanych, odwiedzający mogą łatwo odnaleźć groby swoich bliskich.

Całość tworzy spójną i użyteczną platformę informacyjną dla wszystkich zainteresowanych Cmentarzem Komunalnym w Stalowej Woli. Informacje te pozwalają na efektywne korzystanie z usług nekropolii oraz umożliwiają pielęgnowanie pamięci o tych, którzy na niej spoczywają.

Podsumowując, Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest istotnym miejscem dla lokalnej społeczności, a jego strona internetowa stanowi kompleksowe źródło informacji o cmentarzu i usługach z nim związanych. Czyni to nekropolię dostępną i przyjazną dla odwiedzających.

FAQ

Jak mogę znaleźć grób mojego bliskiego na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli?

Na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli dostępna jest wyszukiwarka grobów, która umożliwia odnalezienie miejsc spoczynku bliskich osób. Ponadto dostępny jest rejestr osób pochowanych na tej nekropolii. Usługa ta jest obsługiwana przez firmę Memento Sp. z o.o. pod numerami tel. 15 842 03 81 oraz kom. 606 762 685.

Jakie usługi cmentarne oferuje Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli?

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli oferuje szeroką gamę usług cmentarnych, takich jak: organizacja tradycyjnych oraz urnowych pochówków, grobowców rodzinnych, ekshumacji, a także rezerwacja miejsc na cmentarzu. Szczegółowe informacje na temat cennika oraz regulaminu korzystania z nekropolii dostępne są pod numerem telefonu 15 644-44-44 lub adresem e-mail [email protected].

Czy na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli odbywają się ceremonie pogrzebowe i uroczystości upamiętniające?

Tak, na terenie Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli odbywają się ceremonie pogrzebowe i uroczystości upamiętniające. Dostępne są usługi transportu zmarłych, a także kaplica przedpogrzebowa. Na terenie nekropolii organizowane są również wydarzenia, takie jak dni pamięci i różne formy upamiętnienia osób, które spoczywają na tym cmentarzu.

Gdzie dokładnie znajduje się Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli?

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli znajduje się przy ulicy Ofiar Katynia 59A, 37-450 Stalowa Wola. Nekropolia ta znajduje się w dogodnej lokalizacji, w bliskiej odległości od centrum miasta.

Jak mogę uzyskać więcej informacji na temat Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli?

Wszelkie informacje na temat Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli można uzyskać pod numerem telefonu 15 644-44-44 lub adresem e-mail [email protected]. Na stronie internetowej nekropolii dostępne są również szczegółowe informacje na temat usług cmentarnych, organizacji pochówków, ceremoni pogrzebowych, a także historii i infrastruktury całego obiektu.

Czy Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli zapewnia opiekę nad grobami?

Tak, Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli zapewnia kompleksową opiekę nad grobami, w tym konserwację zabytkowych nagrobków. Na terenie nekropolii dbana jest również flora cmentarna, a cały obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.

Czy Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli posiada archiwum i informacje na temat historii tej nekropolii?

Tak, Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli posiada bogate archiwum, w którym gromadzone są informacje na temat historii tej nekropolii. Dokumentacja ta stanowi cenne źródło wiedzy o losach osób, które spoczywają na tym cmentarzu, a także o rozwoju samej nekropolii na przestrzeni lat. Informacje z archiwum mogą być udostępniane zainteresowanym osobom.

Powiązane artykuły