Gmina Przemyśl – informacje i kontakt

gmina Przemyśl

Spis treści

Urząd Gminy Przemyśl mieści się pod adresem ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. Numer telefonu to +48 16 670 48 00, a numer faksu to 16 670 52 77. Gmina Przemyśl posiada swój profil na Facebooku – www.facebook.pl/gminaprzemysl oraz stronę internetową www.gminaprzemysl.pl. Adres e-mail to [email protected]. Godziny urzędowania to poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30. Gmina Przemyśl ma nadany kod terytorialny 1813082, a jej NIP to 795-23-06-299, a REGON to 650900298. Adres skrytki ePUAP to /y259v5fbvx/skrytka.

Najważniejsze informacje

  • Siedziba Urzędu Gminy Przemyśl znajduje się przy ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1
  • Numer telefonu to +48 16 670 48 00, a faks to 16 670 52 77
  • Adres e-mail: [email protected]
  • Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek-piątek, 7:30-15:30
  • Gmina Przemyśl ma własną stronę internetową www.gminaprzemysl.pl oraz profil na Facebooku

Kontakt i dane administracyjne gminy Przemyśl

Urząd Gminy Przemyśl znajduje się pod adresem ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl. Numer telefonu to +48 16 670 48 00, a numer faksu to 16 670 52 77. Gmina posiada Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www.gminaprzemysl.bip.gov.pl oraz stronę internetową www.gminaprzemysl.pl. Profil na Facebooku to www.facebook.pl/gminaprzemysl, a adres e-mail to [email protected]. Godziny urzędowania to poniedziałek-piątek: 7:30 – 15:30. Kod terytorialny Gminy to 1813082, a NIP Urzędu Gminy Przemyśl to 795-11-43-636, a REGON to 000549430. Adres skrytki ePUAP to /y259v5fbvx/skrytka.

Władze gminy Przemyśl

Wójtem Gminy Przemyśl jest Marek Wasiewicz, Skarbnikiem Gminy jest Ewa Markowicz, natomiast Sekretarzem Gminy jest Krystyna Wojtyło. Pozostali pracownicy Urzędu Gminy to m.in. Izabela Kłos z Sekretariatu, Witold Klepacki odpowiedzialny za Zarządzanie Kryzysowe i Obronę Cywilną, a także pracownicy poszczególnych referatów, tacy jak Aneta Preneta-Malicka, Wojciech Gołdyn, Wojciech Ziajka, Dawid Janiszczak, Anna Boratyn, Karolina Dratwa-Lizak, Mariusz Błahut, Małgorzata Dobrowolska, Paweł Mikoś oraz Piotr Wujec.

Stanowisko Osoba
Wójt Gminy Przemyśl Marek Wasiewicz
Skarbnik Gminy Ewa Markowicz
Sekretarz Gminy Krystyna Wojtyło
Kierownik Referatu Administracyjnego Aneta Preneta-Malicka
Stanowisko ds. oświaty Wojciech Gołdyn
Stanowisko ds. obsługi sieci teleinformatycznych Wojciech Ziajka
Informatyk Dawid Janiszczak
Kierownik Referatu Obsługi Urzędu i Biura Rady Anna Boratyn
Stanowiska ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej Karolina Dratwa-Lizak, Mariusz Błahut
Kierownik Referatu Finansowego Małgorzata Dobrowolska
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Paweł Mikoś
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Piotr Wujec

Władze Gminy Przemyśl, w osobie Wójta Marka Wasiewicza, Skarbnika Ewy Markowicz oraz Sekretarza Krystyny Wojtyło, wraz z zespołem wykwalifikowanych pracowników Urzędu Gminy, skutecznie zarządzają gminą, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i dynamiczny rozwój.

Gmina Przemyśl – struktura organizacyjna urzędu

Urząd Gminy Przemyśl składa się z następujących referatów i stanowisk:

Referat Administracyjny: Aneta Preneta-Malicka – stanowisko ds. kadr, BHP i stypendiów socjalnych, Wojciech Gołdyn – stanowisko ds. oświaty, Wojciech Ziajka – stanowisko ds. obsługi sieci teleinformatycznych, Dawid Janiszczak – informatyk.

Referat Obsługi Urzędu i Biura Rady: Anna Boratyn – Kierownik Referatu, Karolina Dratwa-Lizak i Mariusz Błahut – stanowiska ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej.

Referat Finansowy: Małgorzata Dobrowolska – Kierownik Referatu, Małgorzata Biernat, Dorota Warchoł, Angelika Chuchra, Beata Noga – stanowiska ds. księgowości, Bernarda Chodorowska – kasjer, Elżbieta Borys i Bernadeta Lewicka – stanowiska ds. księgowości placówek oświatowych, Bożena Witkowska – stanowisko ds. wynagrodzeń.

Referat Podatków i Opłat: Paweł Mikoś – Kierownik Referatu, Kazimiera Łamasz, Paulina Mach, Marzena Sikora, Patrycja Hawro, Klaudia Świętyniowska – stanowiska ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami.

Referat Inwestycji i Gospodarki: Piotr Wujec – Kierownik Referatu, Joanna Łapińska, Edyta Głuszek, Mateusz Szczurko, Urszula Kopczak, Zbigniew Gnus, Artur Pukas, Grażyna Korol, Grzegorz Bochnacki, Agata Jakielaszek – stanowiska ds. inwestycji, infrastruktury, zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody i gospodarki mieniem.

Usługi dla mieszkańców gminy Przemyśl

Urząd Gminy Przemyśl oferuje szeroką gamę usług dla mieszkańców. W zakresie spraw administracyjnych zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności oraz obsługą działalności gospodarczej. W ramach finansów publicznych, Urząd realizuje wymiar i księgowość podatków i opłat lokalnych, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, Urząd Gminy Przemyśl odpowiada za inwestycje i infrastrukturę gminy, w tym realizację zamówień publicznych. Zajmuje się również ochroną środowiska, rolnictwem oraz gospodarką mieniem komunalnym. Mieszkańcy mogą liczyć na kompleksową obsługę, pozwalającą na sprawne załatwianie spraw urzędowych i korzystanie z różnorodnych świadczeń oferowanych przez Gminę Przemyśl.

Informacje ogólne o gminie Przemyśl

Gmina Przemyśl położona jest wokół miasta Przemyśla, na pograniczu Pogórza Przemyskiego, Kotliny Sandomierskiej i Opola Zachodniego. Od strony wschodniej granicę gminy stanowi granica państwowa z Ukrainą. Na jej terenie znajduje się wiele atrakcji przyrodniczych, zlokalizowanych głównie w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Osobliwościami florystycznymi są m.in. rezerwat „Szachownica” w Krównikach oraz stanowisko roślinności stepowej z wiśnią karłowatą na Wzgórzu Łuczyckim.

Gmina Przemyśl posiada także liczne zabytki, w tym forty wchodzące w skład zewnętrznych umocnień Twierdzy Przemyśl. Cenne są również obiekty sakralne, jak cerkiew greckokatolicka w Łuczycach czy kościoły w Łętowni i Kuńkowcach. Dzięki wyjątkowemu położeniu i bogatemu dziedzictwu kulturowemu, Gmina Przemyśl jest bardzo atrakcyjna turystycznie.

Rozwój i inwestycje w gminie Przemyśl

Gmina Przemyśl aktywnie wspiera swój rozwój poprzez realizację różnorodnych projektów i inwestycji. Z budżetu gminy oraz przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, prowadzone są prace infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej czy poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Ważnym obszarem działań jest również ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami oraz ochrona przyrody i krajobrazu.

Gmina dba także o rozwój budownictwa mieszkaniowego, poprawę warunków życia mieszkańców oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa. Dzięki tym staraniom Gmina Przemyśl systematycznie się rozwija, stając się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i inwestowania.

Obszar Inwestycji Opis Działań Źródła Finansowania
Infrastruktura drogowa Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz poprawa łączności transportowej Budżet gminy, fundusze unijne, środki zewnętrzne
Gospodarka wodno-kanalizacyjna Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Budżet gminy, programy rządowe, fundusze ochrony środowiska
Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, inwestycje w odnawialne źródła energii Budżet gminy, fundusze unijne, programy finansowe
Ochrona środowiska Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów, ochrona przyrody i krajobrazu Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska, środki zewnętrzne
Rozwój społeczno-gospodarczy Budownictwo mieszkaniowe, poprawa warunków życia, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa Budżet gminy, programy rządowe, fundusze unijne

Dzięki tym staraniom Gmina Przemyśl systematycznie się rozwija, stając się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i inwestowania.

Wniosek

Gmina Przemyśl to prężnie rozwijająca się jednostka samorządowa, oferująca mieszkańcom szeroką gamę usług administracyjnych, społecznych i infrastrukturalnych. Urząd Gminy, z wójtem Markiem Wasiewiczem na czele, sprawnie zarządza gminą dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników. Gmina dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, stanowiąc atrakcyjne miejsce do życia i wypoczynku.

Władze gminy konsekwentnie inwestują w rozwój, realizując przedsięwzięcia infrastrukturalne, ekologiczne oraz wspierające lokalną społeczność i przedsiębiorczość. Kompleksowe informacje na temat Gminy Przemyśl, jej danych kontaktowych, struktury organizacyjnej, usług oraz planów rozwojowych dostępne są na stronie internetowej www.gminaprzemysl.pl oraz w Urzędzie Gminy przy ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1.

Gmina Przemyśl to atrakcyjne miejsce z bogatymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, które dzięki inwestycjom i rozwojowi staje się coraz bardziej interesującą opcją do zamieszkania i inwestowania. Władze gminy konsekwentnie pracują nad podnoszeniem jakości życia mieszkańców oraz promocją gminy jako nowoczesnej i prężnie rozwijającej się jednostki samorządowej.

FAQ

Gdzie znajduje się Urząd Gminy Przemyśl?

Urząd Gminy Przemyśl mieści się pod adresem ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Jaki jest numer telefonu do Urzędu Gminy Przemyśl?

Numer telefonu do Urzędu Gminy Przemyśl to +48 16 670 48 00.

Jakie są godziny pracy Urzędu Gminy Przemyśl?

Urząd Gminy Przemyśl jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o Gminie Przemyśl?

Więcej informacji o Gminie Przemyśl można znaleźć na stronie internetowej www.gminaprzemysl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gminaprzemysl.bip.gov.pl.

Kto jest Wójtem Gminy Przemyśl?

Wójtem Gminy Przemyśl jest Marek Wasiewicz.

Jakie są podstawowe dane administracyjne Gminy Przemyśl?

Gmina Przemyśl ma nadany kod terytorialny 1813082, NIP 795-23-06-299 oraz REGON 650900298.

Jakie usługi świadczy Urząd Gminy Przemyśl?

Urząd Gminy Przemyśl świadczy usługi administracyjne, w tym wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności oraz obsługę działalności gospodarczej. Ponadto Urząd zajmuje się wymiarem i księgowością podatków oraz opłat lokalnych, inwestycjami i infrastrukturą gminy, ochroną środowiska, rolnictwem oraz gospodarką mieniem.

Jakie atrakcje turystyczne posiada Gmina Przemyśl?

Gmina Przemyśl położona jest w atrakcyjnym regionie, w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Na jej terenie znajdują się cenne przyrodniczo miejsca, takie jak rezerwat „Szachownica” w Krównikach oraz stanowisko roślinności stepowej na Wzgórzu Łuczyckim. Gmina posiada także liczne zabytki, w tym forty wchodzące w skład Twierdzy Przemyśl.

Jakie inwestycje realizuje Gmina Przemyśl?

Gmina Przemyśl aktywnie inwestuje w rozwój infrastruktury, w tym budowę i modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Ważnym obszarem działań jest również ochrona środowiska, gospodarka odpadami oraz ochrona przyrody i krajobrazu.

Powiązane artykuły