Jak zmienić miejsce głosowania

jak zmienić miejsce głosowania

Spis treści

Wybory to ważny moment dla każdego obywatela. Bez względu na to, czy bierzesz udział w wyborach prezydenckich, parlamentarnych czy do Parlamentu Europejskiego, masz prawo do zmiany miejsca, w którym będziesz głosować. Wyjaśnimy Ci, jak to zrobić i jakie są warunki oraz terminy takiej zmiany.

Możesz jednorazowo zmienić miejsce głosowania w wyborach: prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego (dotyczy obywateli Polski i obywateli Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski). Warunkiem jest posiadanie czynnego prawa wyborczego oraz przebywanie w dniu wyborów na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce zameldowania lub stałego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz złożyć przez internet na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć od 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed dniem głosowania.

Kluczowe informacje

  • Możesz zmienić miejsce głosowania w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego.
  • Warunkiem jest posiadanie czynnego prawa wyborczego i przebywanie w dniu wyborów poza gminą, w której jesteś zameldowany/a.
  • Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie gminy.
  • Pamiętaj, aby złożyć wniosek od 44 do 3 dni przed dniem wyborów.
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie na swoją skrzynkę ePUAP.

Wprowadzenie

W artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat zmiany miejsca głosowania przed wyborami w Polsce. Dowiesz się, kto może dokonać tej zmiany, jak złożyć wniosek oraz jakie są terminy na dokonanie tej czynności. Wyjaśnimy również czym jest Centralny Rejestr Wyborców (CRW) i jak z niego skorzystać.

Zmiana miejsca głosowania dotyczy wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego. Nie można natomiast zmienić miejsca głosowania w wyborach samorządowych i lokalnych.

Kto może zmienić miejsce głosowania

Prawo do zmiany miejsca zameldowania lub miejsca stałego zamieszkania przysługuje każdej osobie, która będzie głosować w Polsce, przebywa w czasie głosowania na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce zameldowania lub miejsce stałego zamieszkania, a także ma czynne prawo wyborcze, czyli w dniu wyborów ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona praw wyborczych.

Zmiana miejsca głosowania dotyczy tylko obywateli Polski oraz obywateli Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają tych warunków, nie mogą skorzystać z tej możliwości.

jak zmienić miejsce głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz złożyć na dwa sposoby:

  1. Przez internet na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel lub na stronie www.mobywatel.gov.pl. Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub innego sposobu logowania (np. e-dowód).
  2. Osobiście w urzędzie gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Potrzebny będzie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz wypełniony wniosek.

We wniosku musisz podać swoje dane osobowe oraz adres, pod którym będziesz przebywać w dniu głosowania. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie na swoją skrzynkę ePUAP.

Terminy składania wniosków

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć od 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed dniem głosowania.

W przypadku wyborów prezydenckich, w których przeprowadzane jest ponowne głosowanie, wniosek należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed ponownym głosowaniem.

Wybory uzupełniające do Senatu RP umożliwiają zmianę miejsca głosowania tylko wyborcom stale mieszkającym na terenie okręgu wyborczego, w którym przeprowadzane są te wybory.

Rodzaj wyborów Termin na złożenie wniosku
Wybory prezydenckie Najpóźniej 3 dni przed ponownym głosowaniem
Wybory parlamentarne i do Parlamentu Europejskiego Od 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed dniem głosowania
Wybory uzupełniające do Senatu RP Tylko wyborcy stale mieszkający w danym okręgu wyborczym

Centralna Rejestracja Wyborców (CRW)

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) to rejestr prowadzony przez państwo, w którym znajdują się dane wszystkich uprawnionych do głosowania w Polsce. Rejestr ten służy do przygotowania wyborów, ustalenia liczby wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

Do CRW mogą się wpisać obywatele Unii Europejskiej (poza Polską) oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeśli stale mieszkają w Polsce i mają czynne prawo wyborcze. Wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców składa się w urzędzie gminy.

Wniosek

Wniosek o zmianę miejsca głosowania zawiera następujące informacje:

– Twoje dane osobowe: nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, obywatelstwo

Adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów

– Oświadczenie, że w tym miejscu faktycznie mieszkasz

Wniosek możesz złożyć przez internet, logując się na swój profil zaufany. Możesz też wypełnić go w urzędzie gminy, w której będziesz głosować. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie na swoją skrzynkę ePUAP.

FAQ

Kto może zmienić miejsce głosowania?

Prawo do zmiany miejsca głosowania przysługuje każdej osobie, która będzie głosować w Polsce, w czasie głosowania przebywa na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na miejsce zameldowania lub stałego zamieszkania, oraz ma czynne prawo wyborcze, czyli w dniu wyborów ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona praw wyborczych. Zmiana miejsca głosowania dotyczy tylko obywateli Polski oraz obywateli Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski. Cudzoziemcy, którzy nie spełniają tych warunków, nie mogą skorzystać z tej możliwości.

Jak można zmienić miejsce głosowania?

Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz złożyć na dwa sposoby: przez internet na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel lub na stronie www.mobywatel.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub innego sposobu logowania) lub osobiście w urzędzie gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów (potrzebny będzie dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport – oraz wypełniony wniosek).

Kiedy można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć od 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dni przed dniem głosowania. W przypadku wyborów prezydenckich, w których przeprowadzane jest ponowne głosowanie, wniosek należy złożyć najpóźniej na 3 dni przed ponownym głosowaniem. Wybory uzupełniające do Senatu RP umożliwiają zmianę miejsca głosowania tylko wyborcom stale mieszkającym na terenie okręgu wyborczego, w którym przeprowadzane są te wybory.

Co to jest Centralny Rejestr Wyborców (CRW)?

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) to rejestr prowadzony przez państwo, w którym znajdują się dane wszystkich uprawnionych do głosowania w Polsce. Rejestr służy do przygotowania wyborów, ustalenia liczby wyborców oraz sporządzania spisów wyborców. Do CRW mogą się wpisać obywatele innych państw Unii Europejskiej (poza Polską) oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeśli stale mieszkają w Polsce i mają czynne prawo wyborcze. Wniosek o dopisanie do CRW składa się w urzędzie gminy.

Co powinien zawierać wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Wniosek o zmianę miejsca głosowania zawiera następujące informacje: Twoje dane osobowe (nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, obywatelstwo), adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów, oraz oświadczenie, że w tym miejscu faktycznie mieszkasz. Wniosek możesz złożyć przez internet, logując się na swój profil zaufany, lub wypełnić go w urzędzie gminy, w której będziesz głosować, pamiętając o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Powiązane artykuły