Klasztor w Stalowej Woli

klasztor stalowa wola

Spis treści

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli jest duchową oazą dla miejscowej społeczności. Od prawie 300 lat zakon kapucynów stara się służyć lokalnej wspólnocie jak tylko najlepiej potrafią. Klasztor znajduje się przy ul. Klasztornej 1 w Stalowej Woli (37-450) i można się z nim skontaktować pod numerem telefonu 15 642-30-32 lub e-mailem: [email protected]. Bracia kapucyni angażują się w życie parafialne, prowadzą duszpasterstwo, organizują rekolekcje, msze święte i nabożeństwa. Ponadto podejmują działalność charytatywną, ewangelizacyjną oraz misyjną.

Kluczowe informacje

  • Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli działa od prawie 300 lat
  • Zakon kapucynów angażuje się w życie parafialne, prowadząc duszpasterstwo i organizując różne nabożeństwa
  • Klasztor podejmuje działalność charytatywną, ewangelizacyjną i misyjną
  • Obiekt wymaga stałej konserwacji i remontów
  • Wierni mogą wesprzeć klasztor modlitwą lub finansowo

Ogólne informacje o klasztorze

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli to prawie 300-letnie miejsce obecności zakonu. Bracia kapucyni nieustannie dbają o odnowę i konserwację tego obiektu, który wymaga stałych prac remontowo-konserwatorskich. Obecnie trwa większa inwestycja związana z termomodernizacją, która obejmuje wymianę okien, instalację fotowoltaiki i pomp ciepła. Osoby chętne do wsparcia modlitewnego lub materialnego tej inwestycji mogą wpłacać środki na specjalne konto remontowo-budowlane parafii.

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli to prawie 300-letnie miejsce obecności zakonu, którym nieustannie opiekują się bracia kapucyni. Obiekt ten wymaga stałych prac remontowo-konserwatorskich, które mają na celu jego odnowę i zachowanie. Obecnie trwa większa inwestycja związana z termomodernizacją, obejmująca wymianę okien, instalację fotowoltaiki i pomp ciepła.

„Osoby chętne do wsparcia modlitewnego lub materialnego tej inwestycji mogą wpłacać środki na specjalne konto remontowo-budowlane parafii.”

klasztor stalowa wola – Msze Święte i nabożeństwa

W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli regularnie sprawowane są Msze Święte według ustalonego porządku. W niedziele i uroczystości Msze odprawiane są o godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:30 (poza okresem wakacyjnym) i 19:00. Natomiast w dni powszednie Msze odbywają się o 6:00 (ad experimentum), 7:00, 8:00 i 18:00.

Ponadto w klasztorze organizowane są liczne nabożeństwa, takie jak: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w każdą niedzielę o 7:00, Msze w intencji powołań w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 17:30, nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdy pierwszy piątek miesiąca o 17:30, a także nabożeństwa okresowe m.in. majowe, czerwcowe, różańcowe i Gorzkie Żale w Wielkim Poście.

Duszpasterstwo i wspólnoty parafialne

Przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli funkcjonuje prężne duszpasterstwo skierowane do różnych grup wiekowych i środowiskowych. Dla dzieci i młodzieży działają m.in. Młodzież Franciszkańska Tau, grupy oazowe, schola dziecięca oraz harcerskie drużyny. Natomiast w ramach duszpasterstwa dorosłych prowadzone są liczne grupy formacyjne, modlitewne i charytatywne, które pomagają w osobistym rozwoju wiary.

Klasztor angażuje się również w duszpasterstwo specjalistyczne, obejmując opieką osoby chore oraz zmagające się z uzależnieniami. Wszystkie te inicjatywy mają na celu towarzyszenie wiernym w pogłębianiu życia duchowego i budowaniu wspólnoty Kościoła.

Aktualności i wydarzenia

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli na bieżąco informuje o aktualnych wydarzeniach i inwestycjach prowadzonych w parafialno-klasztornej wspólnocie. Ogłaszane są przetargi na remonty i prace konserwatorskie, jak np. „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli” czy „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”.

Ponadto klasztor promuje swoją działalność duszpasterską, taką jak: Msze Święte, nabożeństwa, rekolekcje, kursy przedmałżeńskie, a także prowadzone przez parafię grupy formacyjne i charytatywne. Wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej klasztoru.

Rodzaj działalności Przykłady
Remonty i prace konserwatorskie Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze i Kościele
Działalność duszpasterska Msze Święte, nabożeństwa, rekolekcje, kursy przedmałżeńskie, grupy formacyjne i charytatywne

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli stale informuje wiernych o najnowszych wydarzeniach i inwestycjach. Zaangażowanie w prace remontowe i konserwatorskie oraz różnorodne inicjatywy duszpasterskie świadczą o trosce braci kapucynów o podtrzymywanie życia duchowego lokalnej wspólnoty.

Wniosek

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli to niezwykłe miejsce, które od prawie 300 lat jest duchową oazą dla lokalnej społeczności. Zakon kapucynów nieustannie angażuje się w życie parafialne, prowadząc bogatą działalność duszpasterską, charytatywną, ewangelizacyjną oraz misyjną.

W klasztorze regularnie odbywają się Msze Święte i liczne nabożeństwa, a wierni mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach formacji duchowej i wspólnotowej. Bracia kapucyni dokładają wszelkich starań, aby utrzymać klasztor w dobrym stanie technicznym, prowadząc prace remontowo-konserwatorskie.

Klasztor w Stalowej Woli to wyjątkowe miejsce, gdzie można doświadczyć franciszkańskiej duchowości i pogłębić swoją relację z Bogiem.

FAQ

Gdzie znajduje się klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli?

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Klasztornej 1 w Stalowej Woli (37-450). Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu 15 642-30-32 lub e-mailem: [email protected].

Jakie jest zaangażowanie braci kapucynów w życie parafialne?

Bracia kapucyni angażują się w życie parafialne, prowadząc duszpasterstwo, organizując rekolekcje, msze święte i nabożeństwa. Ponadto podejmują działalność charytatywną, ewangelizacyjną oraz misyjną.

Jakie grupy i wspólnoty działają przy klasztorze?

Przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli funkcjonuje prężne duszpasterstwo skierowane do różnych grup wiekowych i środowiskowych. Dla dzieci i młodzieży działają m.in. Młodzież Franciszkańska Tau, grupy oazowe, schola dziecięca oraz harcerskie drużyny. Natomiast w ramach duszpasterstwa dorosłych prowadzone są liczne grupy formacyjne, modlitewne i charytatywne.

Jakie prace remontowe i inwestycje są prowadzone w klasztorze?

Bracia kapucyni nieustannie dbają o odnowę i konserwację klasztoru, który wymaga stałych prac remontowo-konserwatorskich. Obecnie trwa większa inwestycja związana z termomodernizacją, która obejmuje wymianę okien, instalację fotowoltaiki i pomp ciepła. Osoby chętne do wsparcia modlitewnego lub materialnego tej inwestycji mogą wpłacać środki na specjalne konto remontowo-budowlane parafii.

Jakie są regularne Msze Święte i nabożeństwa organizowane w klasztorze?

W klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli regularnie sprawowane są Msze Święte według ustalonego porządku. W niedziele i uroczystości Msze odprawiane są o godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:30 (poza okresem wakacyjnym) i 19:00. Natomiast w dni powszednie Msze odbywają się o 6:00 (ad experimentum), 7:00, 8:00 i 18:00. Ponadto w klasztorze organizowane są liczne nabożeństwa, takie jak Godzinki, Msze w intencji powołań, nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz nabożeństwa okresowe.

Powiązane artykuły