Urząd Miasta Przemyśl – Twoje centrum administracyjne

urząd miasta Przemyśl

Spis treści

Urząd Miasta Przemyśl to główny ośrodek administracyjny miasta, który pełni kluczową rolę w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych dla mieszkańców. Urząd Miasta mieści się przy ulicy Rynek 1 w Przemyślu i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a we wtorki do 16:00. Mieszkańcy mogą kontaktować się z urzędem pod numerem telefonu +48 16 678 68 20 lub wysyłać emaile na adres [email protected]. Wszelkie informacje na temat Urzędu Miasta Przemyśl dostępne są również na oficjalnej stronie internetowej miasta: przemysl.pl.

Najważniejsze informacje:

  • Główny ośrodek administracyjny miasta Przemyśl
  • Świadczy usługi publiczne dla mieszkańców
  • Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 (wtorek do 16:00)
  • Kontakt telefoniczny: +48 16 678 68 20
  • Kontakt e-mailowy: [email protected]
  • Informacje na stronie przemysl.pl
  • Władze i administracja Urzędu Miasta Przemyśl

Czym jest Urząd Miasta Przemyśl?

Urząd Miasta Przemyśl jest centralną instytucją administracji samorządowej, która odpowiada za zarządzanie miastem i świadczenie usług publicznych dla mieszkańców. Jako organ wykonawczy samorządu lokalnego, Urząd Miasta Przemyśl realizuje uchwały Rady Miasta, a także wykonuje zadania własne i zlecone gminie. Do głównych kompetencji Urzędu należy m.in. gospodarka nieruchomościami, utrzymanie dróg i infrastruktury miejskiej, oświata, pomoc społeczna, kultura, sport i rekreacja.

Mieszkańcy Przemyśla mogą załatwiać w Urzędzie Miasta wszelkie sprawy urzędowe, uzyskiwać informacje na temat usług publicznych oraz kontaktować się z władzami miasta.

Władze i administracja Urzędu Miasta Przemyśl

Organem wykonawczym Urzędu Miasta Przemyśl jest Prezydent Miasta, który kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje je na zewnątrz. Prezydentowi podlegają Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, którzy nadzorują poszczególne obszary funkcjonowania urzędu. Strukturę administracyjną Urzędu Miasta Przemyśl tworzą również Wydziały i Biura, którymi kierują Naczelnicy i Dyrektorzy. Mieszkańcy Przemyśla mogą kontaktować się z władzami miasta oraz uzyskiwać informacje na temat usług i spraw urzędowych za pośrednictwem Urzędu Miasta.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe stanowiska i role w administracji Urzędu Miasta Przemyśl:

Stanowisko Opis
Prezydent Miasta Organ wykonawczy, kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje je na zewnątrz.
Zastępcy Prezydenta Nadzorują poszczególne obszary funkcjonowania urzędu, podlegają Prezydentowi.
Sekretarz Miasta Nadzoruje określone obszary funkcjonowania urzędu, podlega Prezydentowi.
Skarbnik Miasta Odpowiedzialny za gospodarkę finansową miasta, podlega Prezydentowi.
Naczelnicy i Dyrektorzy Kierują poszczególnymi Wydziałami i Biurami Urzędu Miasta.

Mieszkańcy Przemyśla mają możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami miasta oraz uzyskiwania informacji na temat usług i spraw urzędowych za pośrednictwem Urzędu Miasta.

urząd miasta Przemyśl – Usługi dla mieszkańców

Urząd Miasta Przemyśl oferuje szeroką gamę usług dla mieszkańców, począwszy od spraw związanych z ewidencją ludności, takich jak zameldowania, wymeldowania i wydawanie dokumentów tożsamości, po usługi z zakresu gospodarki nieruchomościami, oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji. Mieszkańcy mogą również załatwiać w Urzędzie Miasta sprawy związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym.

Ponadto, Urząd Miasta Przemyśl pośredniczy w kontaktach mieszkańców z władzami miasta, zapewniając bieżące informacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Usługi dla mieszkańców Przemyśla Opis
Ewidencja ludności Zameldowania, wymeldowania, wydawanie dokumentów tożsamości
Gospodarka nieruchomościami Sprawy związane z nieruchomościami miejskimi
Oświata Obsługa spraw oświatowych, w tym przedszkoli i szkół
Pomoc społeczna Świadczenie usług z zakresu opieki społecznej
Kultura, sport i rekreacja Organizacja i wsparcie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Kontakt z Urzędem Miasta Przemyśl

Mieszkańcy Przemyśla mogą skontaktować się z administracją i usługami publicznymi Urzędu Miasta na wiele sposobów. Siedziba Urzędu Miasta znajduje się przy Rynku 1 w Przemyślu. Można również zadzwonić pod numer telefonu +48 16 678 68 20 lub wysłać wiadomość emailową na adres [email protected]. Ponadto, w Urzędzie Miasta działa Kancelaria Ogólna, która obsługuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą.

Mieszkańcy samorządu i mieszkańców mogą osobiście zgłaszać się do Urzędu Miasta w celu załatwienia spraw urzędowych oraz uzyskania informacji na temat świadczonych usług.

Miejskie jednostki i instytucje podległe Urzędowi

Oprócz samego Urzędu Miasta Przemyśl, pod nadzorem władz miasta działają również liczne miejskie jednostki i instytucje, takie jak: Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, Miejski Dom Pomocy Społecznej, Przemyska Biblioteka Publiczna, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Wszystkie te jednostki współpracują z Urzędem Miasta, świadcząc usługi publiczne dla mieszkańców Przemyśla.

Jednostki i instytucje podległe Urzędowi Miasta Przemyśl
Straż Miejska
Zarząd Dróg Miejskich
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla
Miejski Dom Pomocy Społecznej
Przemyska Biblioteka Publiczna
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Informacje i aktualności Urzędu Miasta

Urząd Miasta Przemyśl na bieżąco informuje mieszkańców o wszelkich ważnych wydarzeniach, zmianach i usługach oferowanych przez administrację Przemyśl. Informacje te publikowane są na oficjalnej stronie internetowej miasta przemysl.pl, a także udostępniane za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz lokalnych środków przekazu. Mieszkańcy mogą śledzić aktualności dotyczące pracy Urzędu Miasta, planowanych inwestycji, projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnej, a także spraw związanych z obsługą mieszkańców w zakresie załatwiania różnego rodzaju formalności urzędowych.

W Urzędzie Miasta Przemyśl można uzyskać kompleksowe informacje na temat usług dla mieszkańców oraz samorządu i administracji miejskiej. Strona internetowa przemysl.pl oraz oficjalne media społecznościowe urzędu stanowią źródło bieżących wiadomości i ogłoszeń dotyczących spraw urzędowych Przemyśl. Mieszkańcy mogą tam śledzić informacje o nadchodzących wydarzeniach, nowych inicjatywach i zmianach w funkcjonowaniu Urząd Miasta usługi.

Regularnie publikowane komunikaty oraz zamieszczane ogłoszenia i powiadomienia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zapewniają stały kontakt administracja Przemyśl z mieszkańcami. Dzięki temu samorząd i administracja Przemyśla skutecznie informuje o wszelkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem Urząd Miasta usługi i świadczeniem usług dla mieszkańców.

Sposób kontaktu Dane kontaktowe
Strona internetowa przemysl.pl
Telefon +48 16 678 68 20
E-mail [email protected]
Adres Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Godziny pracy Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30, Wtorek: 7:30-16:00

Wniosek

Podsumowując, Urząd Miasta Przemyśl pełni kluczową rolę w zarządzaniu miastem i zapewnianiu wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców. Jako centralny organ administracji samorządowej, Urząd Miasta Przemyśl realizuje zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami, infrastruktury miejskiej, oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji.

Dzięki szerokiej gamie usług oraz profesjonalnemu zespołowi pracowników, mieszkańcy Przemyśla mogą skutecznie załatwiać wszelkie sprawy urzędowe, uzyskiwać informacje i kontaktować się z władzami miasta. Ułatwieniem jest również możliwość kontaktu z Urzędem Miasta za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie przy Rynku 1.

Podsumowując, Urząd Miasta Przemyśl stanowi kluczowe centrum administracyjne, które dba o zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz efektywne zarządzanie miastem. Poprzez swoją działalność, urząd wspiera rozwój lokalnej społeczności i przyczynia się do podnoszenia jakości życia w Przemyślu.

FAQ

Gdzie znajduje się Urząd Miasta Przemyśl?

Siedziba Urzędu Miasta Przemyśl znajduje się przy ulicy Rynek 1 w Przemyślu.

Jakie są godziny otwarcia Urzędu Miasta Przemyśl?

Urząd Miasta Przemyśl jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a we wtorki do 16:00.

Jak mogę skontaktować się z Urzędem Miasta Przemyśl?

Mieszkańcy mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Przemyśl pod numerem telefonu +48 16 678 68 20 lub wysyłając wiadomość email na adres [email protected].

Jakie są główne kompetencje Urzędu Miasta Przemyśl?

Do głównych kompetencji Urzędu Miasta Przemyśl należy m.in. gospodarka nieruchomościami, utrzymanie dróg i infrastruktury miejskiej, oświata, pomoc społeczna, kultura, sport i rekreacja.

Jakie usługi dla mieszkańców oferuje Urząd Miasta Przemyśl?

Urząd Miasta Przemyśl oferuje szeroką gamę usług dla mieszkańców, począwszy od spraw związanych z ewidencją ludności, przez usługi z zakresu gospodarki nieruchomościami, oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji, aż po sprawy związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym.

Jakie miejskie jednostki i instytucje działają pod nadzorem Urzędu Miasta Przemyśl?

Pod nadzorem władz miasta działają m.in. Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, Miejski Dom Pomocy Społecznej, Przemyska Biblioteka Publiczna, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Gdzie mogę znaleźć informacje i aktualności dotyczące Urzędu Miasta Przemyśl?

Informacje na temat Urzędu Miasta Przemyśl, w tym ważne wydarzenia, zmiany i usługi oferowane przez urząd, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej miasta przemysl.pl, a także w mediach społecznościowych oraz lokalnych środkach przekazu.

Powiązane artykuły