Wniosek o wydanie dowodu osobistego

wniosek o wydanie dowodu osobistego

Spis treści

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta w Polsce, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek musi zostać złożony osobiście w urzędzie w obecności urzędnika, który potwierdzi tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy. Nie można wysłać wniosku pocztą lub kurierem ani umieścić go w paczkomacie. Obecnie nie ma już konieczności umawiania się na wizytę, jednak rezerwacja wizyty pozwoli skrócić czas oczekiwania.

Formularz wniosku jest dostępny w systemie elektronicznym i jest wypełniany przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych z rejestru PESEL. Wnioskodawca musi dołączyć aktualne zdjęcie o określonych wymiarach i parametrach technicznych.

Kluczowe informacje

  • Wniosek można złożyć w każdym urzędzie gminy lub miasta w Polsce.
  • Wniosek musi być złożony osobiście w obecności urzędnika.
  • Konieczne jest dołączenie aktualnego zdjęcia spełniającego wymogi techniczne.
  • Nie ma konieczności umawiania się na wizytę, ale rezerwacja skraca czas oczekiwania.
  • Formularz wniosku jest dostępny elektronicznie i wypełniany przez urzędnika.

Wprowadzenie do dowodu osobistego

Od 4 marca 2019 roku wszystkie wydawane dowody osobiste to e-dowody z warstwą elektroniczną. Dzięki tej technologii, e-dowód umożliwia posiadaczowi korzystanie z certyfikatu podpisu osobistego, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny w kontaktach z podmiotami publicznymi.

Aby aktywować certyfikat podpisu osobistego, posiadacz e-dowodu musi ustawić 6-cyfrowy kod PIN przy odbiorze dokumentu. Następnie może on korzystać z podpisu osobistego do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel.

Dodatkowo e-dowód zawiera także funkcję logowania i uwierzytelniania, zabezpieczoną 4-cyfrowym kodem PIN. Pozwala to na bezpieczne uwierzytelnianie tożsamości cyfrowej posiadacza dokumentu.

Funkcja Opis
Certyfikat podpisu osobistego Zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Logowanie i uwierzytelnianie Zabezpieczone 4-cyfrowym kodem PIN funkcje umożliwiające bezpieczne uwierzytelnianie tożsamości cyfrowej posiadacza e-dowodu.
Aplikacja mObywatel Umożliwia korzystanie z podpisu osobistego do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Kiedy składać wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgodnie z informacjami z drugiego źródła, wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć jak najszybciej w następujących przypadkach: ukończenie 18 lat, zmiana danych osobowych w obecnym dowodzie (np. nazwisko), zmiana wyglądu uniemożliwiająca rozpoznanie, utrata lub uszkodzenie obecnego dowodu, unieważnienie certyfikatów w dowodzie, podejrzenie kradzieży tożsamości. Wniosek należy także złożyć, jeśli posiadany dowód traci ważność lub nie jest e-dowodem, a wnioskodawca chce mieć taką kartę.

Od osób powyżej 12. roku życia pobierane są obowiązkowo odciski palców. Nie ma konieczności wymieniania dowodu w przypadku zmiany adresu zameldowania lub nazwy miejscowości urodzenia.

Powód złożenia wniosku Wymagane działanie
Ukończenie 18 lat Złożenie wniosku o pierwszą kartę dowodu osobistego
Zmiana danych osobowych (np. nazwisko) Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
Zmiana wyglądu uniemożliwiająca rozpoznanie Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
Utrata lub uszkodzenie obecnego dowodu Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
Unieważnienie certyfikatów w dowodzie Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
Podejrzenie kradzieży tożsamości Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
Ważność dowodu wkrótce się kończy Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
Posiadany dowód nie jest e-dowodem Złożenie wniosku o wydanie nowego e-dowodu

Przygotowanie do złożenia wniosku

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną, musisz posiadać profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub certyfikat podpisu osobistego z Twojego e-dowodu. Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku aktualne zdjęcie spełniające ścisłe wymogi techniczne.

W przypadku, gdy dowód osobisty jest wydawany z powodu podejrzenia kradzieży tożsamości, powinieneś załączyć dokumenty potwierdzające to zdarzenie, np. pismo z firmy informujące o wycieku Twoich danych osobowych. Nie ma konieczności składania wniosku w formie papierowej – wszystkie formalności możesz załatwić online.

Wymagane dokumenty Załączniki
  • Profil zaufany
  • Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
  • Certyfikat podpisu osobistego z e-dowodu
  • Aktualne zdjęcie do dowodu
  • Dokumenty potwierdzające kradzież tożsamości

Dzięki tym przygotowaniom, proces złożenia wniosku online będzie dla Ciebie łatwy i sprawny.

Proces składania wniosku o wydanie dowodu osobistego

Zgodnie z informacjami z drugiego i trzeciego źródła, proces składania wniosku o dowód osobisty online wygląda następująco: wnioskodawca loguje się na stronie gov.pl, wybiera powód ubiegania się o dowód, wskazuje urząd, w którym w ciągu 30 dni złoży odciski palców i podpis, decyduje, czy chce mieć certyfikat podpisu osobistego, dołącza zdjęcie i inne wymagane załączniki, sprawdza poprawność danych na wzorze dowodu, uzupełnia dane kontaktowe, a następnie podpisuje wniosek elektronicznie.

Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje na skrzynkę ePUAP i e-mail numer wniosku oraz nazwę urzędu, w którym należy go uzupełnić.

Odbiór gotowego dowodu osobistego

Zgodnie z informacjami z drugiego i trzeciego źródła, dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od uzupełnienia wniosku w urzędzie gminy. Gotowy dowód należy odebrać osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek. Jeśli wnioskodawca wyjedzie za granicę między złożeniem wniosku a odbiorem dowodu, może go odebrać po powrocie do kraju.

Przy odbiorze e-dowodu wnioskodawca może ustalić 4-cyfrowy kod PIN do logowania i 6-cyfrowy kod PIN do podpisu osobistego. Otrzyma także kod PUK do e-dowodu, który może odebrać w urzędzie w dowolnym momencie.

Czynność Opis
Odbiór dowodu Dowód osobisty należy odebrać osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek.
Termin odbioru Dowód jest wydawany w ciągu 30 dni od uzupełnienia wniosku w urzędzie.
Kody PIN i PUK Przy odbiorze e-dowodu można ustalić kody PIN do logowania i podpisu osobistego. Otrzyma się także kod PUK do e-dowodu.

Certyfikat podpisu osobistego

Certyfikat podpisu osobistego to zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie, który ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny w kontaktach z urzędami. Jako posiadacz e-dowodu, możesz aktywować certyfikat podpisu osobistego przy odbiorze dokumentu, ustawiając 6-cyfrowy kod PIN. Następnie możesz korzystać z podpisu osobistego do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną, np. przy użyciu aplikacji eDO App na smartfonie lub za pomocą dedykowanego czytnika na komputerze.

Zastosowanie certyfikatu podpisu osobistego pozwala na logowanie i uwierzytelnianie w różnych systemach, zapewniając bezpieczną i wygodną identyfikację cyfrową. Możesz w ten sposób potwierdzać swoją tożsamość i autoryzować dokumenty elektroniczne z taką samą mocą prawną, jak podpis odręczny.

Korzystanie z podpisu osobistego w e-dowodzie to nowoczesne i wygodne narzędzie, które znacznie ułatwia załatwianie spraw urzędowych bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Wystarczy, że masz przy sobie swój e-dowód i znasz swój kod PIN, by w prosty sposób potwierdzać swoją tożsamość i autoryzować dokumenty elektronicznie.

FAQ

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub miasta w Polsce, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek musi zostać złożony osobiście w urzędzie w obecności urzędnika, który potwierdzi tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy.

W jaki sposób można złożyć wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć drogą elektroniczną, jeśli wnioskodawca posiada profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub certyfikat podpisu osobistego z e-dowodu. Można również złożyć wniosek w formie papierowej, osobiście w urzędzie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dowód osobisty?

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualne zdjęcie spełniające ścisłe wymogi techniczne. Jeśli dowód wydawany jest z powodu podejrzenia kradzieży tożsamości, wnioskodawca powinien załączyć dokumenty potwierdzające to zdarzenie.

Kiedy należy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty?

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć jak najszybciej w przypadkach takich jak: ukończenie 18 lat, zmiana danych osobowych, zmiana wyglądu uniemożliwiająca rozpoznanie, utrata lub uszkodzenie obecnego dowodu, unieważnienie certyfikatów w dowodzie, podejrzenie kradzieży tożsamości.

Jak wygląda proces składania wniosku o dowód osobisty online?

Proces składania wniosku o dowód osobisty online wygląda następująco: wnioskodawca loguje się na stronie gov.pl, wybiera powód ubiegania się o dowód, wskazuje urząd, w którym w ciągu 30 dni złoży odciski palców i podpis, decyduje, czy chce mieć certyfikat podpisu osobistego, dołącza zdjęcie i inne wymagane załączniki, sprawdza poprawność danych, uzupełnia dane kontaktowe, a następnie podpisuje wniosek elektronicznie.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego?

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od uzupełnienia wniosku w urzędzie. Gotowy dowód należy odebrać osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek.

Jak aktywować certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie?

Posiadacz e-dowodu może aktywować certyfikat podpisu osobistego przy odbiorze dokumentu, ustawiając 6-cyfrowy kod PIN. Następnie może korzystać z podpisu osobistego do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną, np. przy użyciu aplikacji eDO App na smartfonie lub za pomocą dedykowanego czytnika na komputerze.

Powiązane artykuły