Wydział Komunikacji Przemyśl – rejestracja pojazdów i prawa jazdy

wydział komunikacji Przemyśl

Spis treści

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu to jednostka, która zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z rejestracją/wyrejestrowaniem pojazdów, dowodami rejestracyjnymi i prawami jazdy. Budynek urzędu znajduje się przy ulicy Plac Dominikański 3. Pracownicy wydziału udzielają informacji pod numerem telefonu 16 678 50 54. Wydział Komunikacji Przemyśl jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, a w soboty i niedziele jest nieczynny. Wkrótce na stronie miasta Przemyśla zostanie umieszczony widoczny „kafelek” umożliwiający bezpośrednią rejestrację wizyty w Wydziale Komunikacji. Rejestracja online wizyt jest dostępna pod linkiem: https://przemysl.pl/62664/rejestracja-wizyty-w-wydziale-komunikacji-transportu-i-drog.

Kluczowe informacje

  • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu zajmuje się rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz prawami jazdy
  • Urząd znajduje się przy ul. Plac Dominikański 3, a numer telefonu to 16 678 50 54
  • Wydział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
  • Istnieje możliwość rejestracji wizyty online na stronie miasta Przemyśla
  • Wkrótce pojawi się kafelek na stronie umożliwiający bezpośrednią rejestrację wizyty

Informacje ogólne

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu jest jednostką, która zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z administracją, komunikacją, usługami, dokumentami, rejestracją pojazdów i prawami jazdy. Pracownicy wydziału udzielają informacji pod numerem telefonu 16 678 50 54, a adres e-mail to [email protected]. Wydział mieści się przy ulicy Plac Dominikański 3 w Przemyślu i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Rejestracja pojazdów

W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu można zarejestrować pojazd zarejestrowany na terenie Polski, używany pojazd sprowadzony z UE, nowy pojazd zakupiony w Polsce lub nowy pojazd sprowadzony z UE, a także pojazd samodzielnie złożony. Niezbędne dokumenty to: potwierdzenie legalnego nabycia pojazdu (akt darowizny, umowa kupna-sprzedaży lub faktura), dowód rejestracyjny i karta pojazdu wraz z zaświadczeniem o ważnych badaniach technicznych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Trzeba również pamiętać o dostarczeniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Rejestracji pojazdu można dokonać w Wydziale Komunikacji pod numerem telefonu 16 678 21 83 lub 16 675 20 02. Istnieje możliwość rezerwacji wizyty online.

Wydział komunikacji Przemyśl – prawa jazdy

W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu można załatwić wszelkie sprawy związane z prawami jazdy. Pracownicy wydziału wydają nowe prawa jazdy, dokonują zatrzymania, cofnięcia lub przywracania uprawnień do kierowania pojazdami. Wydział pełni również nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Kontakt do pracowników zajmujących się prawami jazdy to numer telefonu 16 6752011.

Usługa Opis
Wydawanie praw jazdy Pracownicy wydziału wydają nowe prawa jazdy na podstawie wniosku i wymaganych dokumentów.
Zatrzymanie praw jazdy Wydział dokonuje zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami w przypadkach określonych w przepisach.
Cofnięcie praw jazdy Wydział może podjąć decyzję o cofnięciu prawa jazdy, np. w przypadku rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
Przywracanie praw jazdy Wydział zajmuje się również przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców Wydział pełni nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców działającymi na terenie Przemyśla.

Usługi dodatkowe

Oprócz podstawowych usług związanych z rejestracją pojazdówługi> i prawami jazdyługi>, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyśluśl> oferuje również szereg dodatkowych usługługi>. Pracownicy wydziałuł komunikacji> wydają dowody rejestracyjneługi>, zarówno stałe, jak i zatrzymane przez Policję, przyjmują zgłoszenia zbycia pojazdówługi> oraz prowadzą ewidencję tablic i druków komunikacyjnychługi>.

Ponadto, wydają zezwolenia i zaświadczenia w ramach drogowego przewozu osóbługi>, licencje na transport osób i rzeczyługi>, a także sprawują nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdówługi>.

Usługa Opis
Wydawanie dowodów rejestracyjnychługi> Wydawanie nowych, a także stałych i zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych.
Zgłoszenie zbycia pojazduługi> Przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli o zbyciu pojazdów.
Ewidencja tablic i druków komunikacyjnychługi> Prowadzenie ewidencji wydawanych tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.
Wydawanie zezwoleń i zaświadczeńługi> Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń w ramach drogowego przewozu osób.
Licencje na transportługi> Wydawanie licencji na transport osób i rzeczy.
Nadzór nad stacjami kontroli pojazdówługi> Sprawowanie nadzoru nad działalnością Stacji Kontroli Pojazdów.

Przydatne informacje

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu mieści się przy ulicy Plac Dominikański 3. Numer telefonu to 16 678 50 54, a adres e-mail to [email protected]. Wydział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Istnieje możliwość rezerwacji wizyty online poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Dodatkowo, w aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl” można skorzystać z opcji rezerwacji terminu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji.

Dojazd do Wydziału Komunikacji

Aby dojechać do Starostwa Powiatowego Przemyśl, w którym mieści się Wydział Komunikacji, należy kierować się od miejscowości Prałkowce drogą krajową 28, a następnie zjechać w ulicę Tadeusza Kościuszki i skierować się w plac Dominikański. Budynek wydziału komunikacji znajdzie się po prawej stronie. Dokładna lokalizacja została przedstawiona na mapie.

Aby dotrzeć do Wydziału Komunikacji w Przemyślu, należy pamiętać o wskazówkach dojazdu i skorzystać z mapy prezentującej lokalizację budynku. Dzięki temu dojazd do jednostki załatwiającej sprawy związane z pojazdami i prawami jazdy będzie sprawny i bezproblemowy.

Wniosek

Aby zarejestrować samochód lub załatwić inne sprawy związane z pojazdami i prawami jazdy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Wzór wniosku można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. Pamiętaj, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak potwierdzenie zakupu pojazdu, kartę pojazdu, ubezpieczenie OC oraz dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Przed wizytą w Wydziale Komunikacji w Przemyślu, upewnij się, że posiadasz wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu lub uzyskania prawa jazdy. Wypełnij wniosek w sposób staranny i kompletny, aby usprawnić obsługę Twojej sprawy.

Pamiętaj, że wniosek o rejestrację pojazdu lub inne usługi komunikacyjne dostępne w Wydziale Komunikacji w Przemyślu można także złożyć online, co znacznie ułatwi i przyśpieszy załatwienie Twoich spraw.

FAQ

Gdzie znajduje się Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu mieści się przy ulicy Plac Dominikański 3.

Jakie są godziny otwarcia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Wydział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W soboty i niedziele jest nieczynny.

Jak mogę skontaktować się z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Numer telefonu Wydziału to 16 678 50 54, a adres e-mail to [email protected].

Czy mogę umówić wizytę w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Tak, istnieje możliwość rezerwacji wizyty online poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub aplikację mobilną „Miasto Przemyśl”.

Jakie dokumenty potrzebuję, aby zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Niezbędne dokumenty to: potwierdzenie legalnego nabycia pojazdu, dowód rejestracyjny i karta pojazdu wraz z zaświadczeniem o ważnych badaniach technicznych, ubezpieczenie OC oraz dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Jakie usługi związane z prawami jazdy oferuje Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Wydział wydaje nowe prawa jazdy, dokonuje zatrzymania, cofnięcia lub przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także sprawuje nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Jakie dodatkowe usługi oferuje Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Wydział oprócz podstawowych usług związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy, oferuje również wydawanie dowodów rejestracyjnych, przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów, ewidencję tablic i druków komunikacyjnych, wydawanie zezwoleń i zaświadczeń oraz nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów.

Jak dojechać do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Należy kierować się od miejscowości Prałkowce drogą krajową 28, a następnie zjechać w ulicę Tadeusza Kościuszki i skierować się w plac Dominikański. Budynek wydziału znajdzie się po prawej stronie.

Gdzie mogę pobrać wniosek do załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Przemyślu?

Wzór wniosku można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Powiązane artykuły