Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Stalowej Woli

zakład ubezpieczeń społecznych stalowa wola

Spis treści

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8, 37-450 Stalowa Wola. Możesz się z nim skontaktować pod numerem infolinii (22) 560 16 00 lub adresem e-mail [email protected]. Placówka jest czynna w poniedziałki w godzinach 8:00-17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Zasięg terytorialny ZUS Stalowa Wola obejmuje miasto Stalowa Wola oraz okoliczne gminy: Bojanów, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Zaklików, Zaleszany i Harasiuki.

Kluczowe informacje

  • Inspektorat ZUS w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8
  • Można skontaktować się z placówką pod numerem infolinii (22) 560 16 00 lub adresem e-mail [email protected]
  • Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-piątek 8:00-15:00
  • Zasięg terytorialny obejmuje Stalową Wolę i okoliczne gminy
  • ZUS Stalowa Wola zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi

Co to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Stalowa Wola?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową instytucją, która zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi w Polsce. Inspektorat ZUS w Stalowej Woli jest lokalną placówką tej instytucji, świadczącą usługi na rzecz mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych gmin. ZUS Stalowa Wola obsługuje klientów indywidualnych oraz płatników składek, zapewniając im dostęp do świadczeń emerytalnych, rentowych, zasiłkowych i innych. Placówka umożliwia również korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), za pośrednictwem której można załatwiać wiele spraw online.

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli jest lokalną jednostką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Stalowej Woli oraz okolicznych gmin. Placówka ta obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i płatników składek, zapewniając im dostęp do różnorodnych świadczeń, takich jak emerytury, renty czy zasiłki. Ponadto, ZUS Stalowa Wola umożliwia korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), co pozwala na załatwianie wielu spraw online bez konieczności osobistej wizyty.

Usługi świadczone przez ZUS Stalowa Wola

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli świadczy szeroki zakres usług w ramach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Wśród nich znajdują się emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne, socjalne) oraz emerytury i renty dla osób pracujących lub zamieszkałych za granicą.

Dodatkowo, Inspektorat ZUS w Stalowej Woli oferuje świadczenia wypadkowe i świadczenia przedemerytalne. Klienci mogą również uzyskać dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, takie jak pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie lub dla weterana poszkodowanego.

Wśród zasiłków dostępnych w ZUS Stalowa Wola znajdują się między innymi: chorobowy, rehabilitacyjny, opiekuńczy, wyrównawczy, macierzyński oraz pogrzebowy. Podobne świadczenia mogą uzyskać osoby pracujące lub zamieszkałe za granicą.

Rodzaj świadczenia Opis
Emerytury Świadczenia wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniają wymagane warunki
Renty Świadczenia przysługujące osobom niezdolnym do pracy, rodzinom po zmarłych ubezpieczonych oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej
Świadczenia wypadkowe Rekompensata za utratę zarobków lub zwiększone wydatki w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
Świadczenia przedemerytalne Przysługują osobom, które utraciły pracę i nie mogą znaleźć nowego zatrudnienia z powodu wieku lub stanu zdrowia
Dodatki do świadczeń Uzupełnienie podstawowych świadczeń emerytalnych i rentowych, np. pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych
Zasiłki Krótkoterminowe świadczenia pieniężne, m.in. chorobowy, rehabilitacyjny, opiekuńczy, pogrzebowy

Szeroka oferta ZUS Stalowa Wola obejmuje również świadczenia dla osób pracujących lub zamieszkałych za granicą, zarówno w zakresie emerytur i rent, jak i zasiłków.

Zakład ubezpieczeń społecznych stalowa wola

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli jest oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który działa na terenie miasta Stalowa Wola oraz okolicznych gmin. Placówka ta zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przyjmowaniem wniosków, wypłatą świadczeń oraz rozliczaniem składek. Klienci mogą załatwiać sprawy związane z emeryturami, rentami, zasiłkami, a także uzyskiwać informacje i składać dokumenty w Inspektoracie ZUS w Stalowej Woli.

Usługi ZUS Stalowa Wola Opis
Emerytury Wypłata świadczeń emerytalnych
Renty Wypłata świadczeń rentowych (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne, socjalne)
Świadczenia wypadkowe Wypłata świadczeń związanych z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
Świadczenia przedemerytalne Wypłata świadczeń dla osób, które nie mogą jeszcze uzyskać emerytury
Dodatki do świadczeń Wypłata dodatków do emerytur i rent (pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, kombatancki, kompensacyjny, za tajne nauczanie, weterana poszkodowanego)
Zasiłki Wypłata zasiłków (chorobowy, rehabilitacyjny, opiekuńczy, wyrównawczy, macierzyński, pogrzebowy)

Klienci mogą także załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, składać wnioski, uzyskiwać informacje oraz pobierać niezbędne formularze w Inspektoracie ZUS w Stalowej Woli.

Obsługa klientów ZUS w Stalowej Woli

Inspektorat ZUS Stalowa Wola zapewnia kompleksową obsługę klientów indywidualnych oraz płatników składek. Klienci mogą kontaktować się z placówką pod numerem infolinii (22) 560 16 00 lub osobiście odwiedzić ją przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8. Godziny otwarcia ZUS Stalowa Wola to: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-piątek 8:00-15:00.

W oddziale można załatwić wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami, składać wnioski, uzyskiwać informacje oraz pobrać niezbędne formularze. Klienci mają możliwość skorzystania z elektronicznych usług ZUS, takich jak e-składki i e-zwolnienia, a także z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), która umożliwia załatwianie spraw online bez konieczności osobistej wizyty w placówce.

Niezależnie od formy kontaktu, klienci ZUS Stalowa Wola mogą liczyć na kompetentną i uprzejmą obsługę oraz profesjonalne doradztwo w zakresie dostępnych świadczeń, składek i dokumentów. Placówka dba o satysfakcję klientów, zapewniając im wygodny i efektywny sposób załatwiania spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Program Rodzina 500+ w ZUS Stalowa Wola

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli jest jedną z instytucji, która umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Program Rodzina 500+. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), bez konieczności wychodzenia z domu. Osoby, które mają profil na PUE ZUS, po zalogowaniu mogą samodzielnie wypełnić i wysłać wniosek o przyznanie świadczenia 500+.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Stalowej Woli zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Placówka przyjmuje składki od płatników składek, prowadzi konta indywidualne ubezpieczonych oraz wypłaca świadczenia emerytalne, rentowe i zasiłkowe. Klienci mogą korzystać z elektronicznych usług ZUS, takich jak e-składki i e-zwolnienia, a także z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), która umożliwia załatwianie spraw online.

Usługa Opis
Składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Stalowej Woli przyjmuje składki od płatników składek.
Konta indywidualne Placówka prowadzi konta indywidualne ubezpieczonych.
Świadczenia ZUS wypłaca świadczenia emerytalne, rentowe i zasiłkowe.
E-usługi Klienci mogą korzystać z elektronicznych usług ZUS, takich jak e-składki i e-zwolnienia.
PUE ZUS Placówka umożliwia załatwianie spraw online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS

Jednym z kluczowych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Stalowej Woli jest ścisła kontrola zwolnień lekarskich. Inspektorat ZUS przeprowadza szczegółowe badania medyczne i wydaje orzeczenia dotyczące prawa do świadczeń chorobowych, takich jak zasiłek chorobowy czy zasiłek rehabilitacyjny. Celem tych działań jest zapewnienie prawidłowego wykorzystania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zespół orzeczników lekarskich ZUS w Stalowej Woli dokonuje wnikliwej analizy dokumentacji medycznej i stanu zdrowia osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Badają oni, czy proponowane leczenie i okres niezdolności do pracy są uzasadnione oraz czy nie dochodzi do nadużywania systemu świadczeń chorobowych. Orzecznictwo lekarskie ZUS Stalowa Wola odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu prawidłowości wykorzystania zasiłków i wypłat z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli współpracuje w tym zakresie z lekarzami, placówkami medycznymi i pracodawcami, aby zapobiegać nieprawidłowościom i zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu świadczeń chorobowych. Działania kontrolne ZUS mają na celu ochronę środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed nieuzasadnionymi wypłatami, a także promowanie prawidłowych postaw wśród ubezpieczonych.

Wniosek

Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji na temat usług świadczonych przez ZUS Stalowa Wola, możesz skontaktować się z placówką pod numerem infolinii (22) 560 16 00 lub osobiście odwiedzić Inspektorat ZUS przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8. Oddział jest czynny w poniedziałki w godzinach 8:00-17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

W ZUS Stalowa Wola możesz załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami, składać wnioski, pobierać niezbędne formularze, a także korzystać z elektronicznych usług ZUS, takich jak PUE ZUS.

Skorzystaj z dostępnych opcji, aby uzyskać potrzebne informacje i załatwić swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Stalowej Woli.

FAQ

Gdzie znajduje się Inspektorat ZUS w Stalowej Woli?

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli znajduje się pod adresem ul. Ks. J. Popiełuszki 8, 37-450 Stalowa Wola.

Jaki jest numer infolinii i adres e-mail Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli?

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli można kontaktować pod numerem infolinii (22) 560 16 00 lub adresem e-mail [email protected].

Jakie są godziny otwarcia Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli?

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli jest czynny w poniedziałki w godzinach 8:00-17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Jaki jest zasięg terytorialny Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli?

Zasięg terytorialny ZUS Stalowa Wola obejmuje miasto Stalowa Wola oraz gminy: Bojanów, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Zaklików, Zaleszany i Harasiuki.

Jakie usługi świadczy Inspektorat ZUS w Stalowej Woli?

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli świadczy szeroki zakres usług w ramach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w tym: emerytury, renty, świadczenia wypadkowe, świadczenia przedemerytalne, dodatki do świadczeń, zasiłki (chorobowy, rehabilitacyjny, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy) oraz świadczenia dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą.

Czy w Inspektoracie ZUS w Stalowej Woli można złożyć wniosek o świadczenie 500+?

Tak, Inspektorat ZUS w Stalowej Woli umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Jakie e-usługi oferuje ZUS w Stalowej Woli?

Klienci ZUS Stalowa Wola mogą korzystać z elektronicznych usług, takich jak e-składki, e-zwolnienia oraz Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), która umożliwia załatwianie wielu spraw online.

Czy Inspektorat ZUS w Stalowej Woli przeprowadza kontrole zwolnień lekarskich?

Tak, jednym z zadań Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli jest kontrola zwolnień lekarskich. Placówka przeprowadza badania lekarskie i wydaje orzeczenia dotyczące prawa do świadczeń chorobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektoratem ZUS w Stalowej Woli?

Aby skontaktować się z Inspektoratem ZUS w Stalowej Woli, można zadzwonić na infolinię pod numer (22) 560 16 00 lub osobiście odwiedzić placówkę przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8. Klienci mogą również załatwiać sprawy elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.

Powiązane artykuły